Disclaimer

Disclaimer van www.hollandzorgvillas.nl

De informatie van deze site is met zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgehouden. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Wanneer u onjuistheden op onze site opmerkt of verschillen ziet tussen informatie van de site en schriftelijke informatie, neemt u dan s.v.p. contact met ons op.

Onze diensten/producten worden constant verbeterd. Dit kan betekenen dat het zou kunnen afwijken van de voorbeelden die op de site staan afgebeeld. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. Prijs- en typefouten zijn voorbehouden.

Op onze site kunnen hyperlinks naar andere sites staan. Daaruit kan geen mening of stellingname met betrekking tot de inhoud van die sites worden afgeleid. Holland Zorgvilla’s accepteert geen verantwoordelijkheid voor mogelijk foute of incomplete informatie dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Holland Zorgvilla’s is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onderbrekingen van de site, voor schade veroorzaakt door technische fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten.