Onze visie

In ons huis mag iedere bewoner zijn wie hij/zij is. Met zijn eigen unieke geschiedenis en eigen behoeften. Eigen regie van de bewoner zien wij als vanzelfsprekend, als onderdeel van onze deskundigheid.

In onze dienstverlening stellen wij de cliënt centraal. De zorg- en dienstverlening zijn dicht bij de cliënt georganiseerd, met als kenmerk hartelijkheid en gastvrijheid. Met onze mensgerichte benadering zijn cliënten actief betrokken en kunnen zij hun eigen keuzes maken. Wij leveren intra- en extramurale zorg, behandeling en overige diensten op het terrein van welzijn. Wij beschikken over toelatingen voor alle WLZ-functies.

Zorg zoals zorg bedoeld is

Holland Zorggroep stelt de bewoner centraal. Zorgverleners staan niet alleen 24 uur per dag voor u klaar, we gaan een stap verder. Samen met de verpleegkundige wordt uw zorgbehoefte geïnventariseerd en toegesneden op uw eigen wensen. Met altijd vertrouwde gezichten om u heen. En wanneer uw zorgbehoefte verandert of groeit, kunt u gewoon bij ons blijven wonen. Vanzelfsprekend zijn al onze medewerkers volledig gekwalificeerd en zijn wij als organisatie HKZ-gecertificeerd; al onze zorgvilla’s voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen voor de geleverde zorg. Dat is zorg zoals zorg bedoeld is!